Vrijeme svetaca je uvijek

Ljudi imaju prirodnu sklonost pripisivati čarobnu moć sloganima, koji tako zamjenjuju ozbiljno promišljanje i napor. Dobar primjer iz moje mladosti

Crkveni redovi srce Crkve

Najveća potreba Crkve… Što mislite, o čemu se radi? Evo kako je biskup Athanasius Schneider jednom odgovorio na to pitanje: