Kontakt

Katolička karizmatska molitvena zajednica Mlado Sunce

Katolička karizmatska molitvena zajednica Mlado Sunce svoje sjedište ima u Širokom Brijegu. Zajednica postoji od 2016. Ona se vodi katoličkom i karizmatskom duhovnosti, član je KKODS-a u BIH. Karizmatskoj kordinaciji u Katoličkoj Crkvi zajednica se pridružila nakon što je Dikasterij za laike, obitelj i život 2018. godine ustanovio i odobrio tijelo pod nazivom CHARIS – krovnu organizaciju Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom sa sjedištem u Vatikanu, čiji je KKODS BIH dio. Od 2017. godine, molitvena zajednica Mlado Sunce djeluje u evangelizaciji i zajedničkim karitativnim aktivnostima na području Širokog Brijega i šire.

Zajednica ima svijest o tome da je svaki katolik laik u svome životu i u svome vremenu dužan davati svjedočanstvo o živomu Bogu. Ali sa sviješću i vjerom da se evangelizacijom ne predaje samo neka informacija o Bogu i spasenju po Isusu Kristu, nego da se njome prvenstveno prenosi samo spasenje, a to znači novi život koji izlazi iz osobnog i zajedničkog susreta sa živim Gospodinom. Kršćanska vjera je novi vječni život nastao krštenjem. Taj novi život se ne prenosi samim navještajem, nego i Duhom Svetim. Duh Sveti je onaj koji je poslan da dovrši Isusovo djelo i izvrši svako posvećenje (IV. euharistijska molitva). Zato je potrebno iskustvo Duha Svetoga i njegova djelovanja u nama. Apostoli su tri godine slušali Gospodina Isusa i mogli su to iskustvo i dalje propovijedati. A ipak im je Gospodin Isus rekao da čekaju dok ih ne odjene u Silu odozgor. Tek tada su oni postali sposobni ne samo autentično propovijedati nego i prenijeti spasenje na druge ljude. Zato se nakon prve Petrove propovijedi na dan Duhova obratilo na kršćansku vjeru tri tisuće ljudi (usp. Dj 2,41). Snaga i prisutnost Duha Svetoga ljude preobražava i čini novima.

Svaki član zajednice Mlado Sunce, kao i svaki katolik, uvijek i svuda ima obavezu i pravo svjedočiti svoju vjeru i svoje iskustvo po sakramentima vjere koje je primio i po znanju koje o svojoj vjeri ima (usp. KKC 900). Statuti CHARIS-a potvrđuju pravo vjernika da se udružuju i okupljaju, evangeliziraju, javno čitaju i navještaju Riječ, te svjedoče svojim životom katoličku vjeru, ne iziskujući pri tom pristanka više crkvene vlasti, bilo župne, bilo biskupijske. Statuti CHARIS-a obavezuju univerzalno u Katoličkoj Crkvi. Obaveze i prava vjernika laika, jamči i daje na znanje i Zakonik crkvenog prava (CIC) koji vrijedi za čitavu Katoličku Crkvu. Prema tome, Zakonik je taj koji uređuje prava i obveze vjernika laika gdje isti iste obvezuje da javno svjedoče svoju vjeru i ne predviđa se nikakvo usmeno, niti pismeno dopuštenje za navještaj, nikakav dekret od više vlasti (usp. CIC kann. 224.-231.): „Pravo na apostolat vjernicima laicima je izvorno, budući da ne izvire iz nekog dopuštenja ili iz neke povjere crkvene vlasti, nego ono pripada vjernicima snagom krštenja i potvrde koji ih čine „sudionicima poslanja Crkve““.
Individualni apostolat je osobno i spontano djelovanje koje može poprimiti različite oblike:
1. svjedočenje kršćanskim načinom života
2. usmeno i pismeno širenje i navještanje Kristovih riječi
3. osobno savjetovanje
4. privatni razgovori
5. kršćanski način obiteljskog života
6. kristijanizacija zanimanja, rada, sporta
7. odlazak u misije
8. suradnja s vjernicima u župi
9. udruživanje s drugim osobama sa svrhom vršenja apostolata (privatno ili javno;
građanski ili u okviru crkvenih struktura)
10. organiziranje hodočašća
11. usmeno i pismeno širenje kršćanskog nauka
(Izvor: dr. sc. Josip Šalković, profesor kanonskoga prava na KBF-u u Zagrebu; Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231), Poslanje i djelovanje.)

Zajednica svojim sposobnostima i darovima služi u karitativnim akcijama, akcijama za nerođeni život, molitvenim hodočašćima, individualnoj molitvi, duhovnim vježbama, molitvenim susretima i molitvenim zagovaranjem za pojedinca ili grupe osoba.

        

Građanska Udruga Mlado Sunce

Mi smo i obiteljska udruga građana. Cilj našeg postojanja je u pomaganju drugima gdje se prije svega vodimo kršćanskim vrijednostima.

Udruga Mlado Sunce
88220 Široki Brijeg, BIH
BAM :3382202265101961
IBAN: BA393382204865102377
SWIFT / BIC:   UNCRBA22

Zaklada

Zajednica djeluje i preko svoje Zaklade. Zakladom upravljaju i čine je članovi i dobročinitelji Udruge Mlado Sunce. Zaklada je institucija čija je svrha točno određena od zakladnika posredstvom njegove imovine i imovine dobročinitelja Zaklade. Funkcija zaklade je skupljati materijalna sredstva i poticati općekorisnu i dobrotvornu djelatnost, pomagati sve aktivnosti kojima se bavi Udruga Mlado Sunce.

ZAKLADA PHARUS FIDEI
88220 Široki Brijeg BIH
Mob:+387 63 075 745
BAM 3060003095036491
IBAN: BA393060003099513914 EUR
IBAN: BA393060003099518764 USD
SWIFT: HAABA 22

Kontakt:

Katolička karizmatska molitvena zajednica Mlado Sunce
Adresa:
Majke Tereze 1
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Email:  [email protected]
Mob:+387 63 075 745

Impressum
Obiteljsko-vjerski portal mladosunce.com
Izdavač: Udruga Mlado Sunce