Kontakt

 

Građanska Udruga Mlado Sunce

Mi smo obiteljska udruga građana. Cilj našeg postojanja je u pomaganju drugima gdje se prije svega vodimo kršćanskim vrijednostima.

 

Molitvena Zajednica Mlado Sunce

Zajednica ima svijest o tome da je svaki katolik laik u svome životu i u svome vremenu dužan davati svjedočanstvo o živomu Bogu. Ali sa sviješću i vjerom da se evangelizacijom ne predaje samo neka informacija o Bogu i spasenju po Isusu Kristu, nego da se njome prvenstveno prenosi samo spasenje, a to znači novi život koji izlazi iz osobnog i zajedničkog susreta sa živim Gospodinom. Kršćanska vjera je novi vječni život nastao krštenjem. Taj novi život se ne prenosi samim navještajem, nego i Duhom Svetim. Duh Sveti je onaj koji je poslan da dovrši Isusovo djelo i izvrši svako posvećenje (IV. euharistijska molitva). Zato je potrebno iskustvo Duha Svetoga i njegova djelovanja u nama. Apostoli su tri godine slušali Gospodina Isusa i mogli su to iskustvo i dalje propovijedati. A ipak im je Gospodin Isus rekao da čekaju dok ih ne odjene u Silu odozgor. Tek tada su oni postali sposobni ne samo autentično propovijedati nego i prenijeti spasenje na druge ljude. Zato se nakon prve Petrove propovijedi na dan Duhova obratilo na kršćansku vjeru tri tisuće ljudi (usp. Dj 2,41). Snaga i prisutnost Duha Svetoga ljude preobražava i čini novima. Zajednica po svojim sposobnostima i darovima služi u karitativnim akcijama, akcijama za nerođeni život, molitvenim hodočašćima, individualnoj molitvi, duhovnim vježbama, molitvenim susretima i molitvenim zagovaranjem za pojedinca ili grupe osoba.

 

Zaklada

Zakladom upravljaju i čine je članovi i dobročinitelji Udruge Mlado Sunce. Zaklada je institucija čija je svrha točno određena od zakladnika posredstvom njegove imovine i imovine dobročinitelja Zaklade. Funkcija zaklade je skupljati materijalna sredstva i poticati općekorisnu i dobrotvornu djelatnost, pomagati sve aktivnosti kojima se bavi Udruga Mlado Sunce.


      Kontakt:
      Email:  [email protected]
Impressum