Više od sjećanja

Hodočašće u Izrael 21./27.8.2022.

___________________________________________________________________________

Duhovna obnova u Knešpolju 16.8.2022.