Okultizam u Hrvata

Preuzmite: Okultizam u Hrvata

 

NEKRŠĆANSKE PSEUDORELIGIOZNE SLJEDBE I DUHOVNOSTI NEW AGE-a

U HRVATA

New Age
Bavljenje okultizmom u Hrvata ima dalju i bližu povijest, a danas se ta nakupina sinkretizma najčešće naziva New age. New age je konglomerat židovsko-kršćanske religioznosti, znanosti, gnoze, psihologije, okultizma, raznih hereza s puno elemenata (reinkarnacija, panteizam, kozmička energija) iz istočnih religija. Temeljna ideja ovog pokreta je uvjerenje da prelaskom u treće tisućljeće svijet prelazi iz astrološke ere ribe (simbol kršćanstva) u eru vodenjaka. Ideje new age-a lako su prepoznatljive u mnogim pokretima koji slijede u ovom pregledu.
U organizaciji udruge “Mystik Tours d. o. o.” u Zagrebu je više puta održan sajam pod nazivom “CROATIKA EZOTERIKA” na kojem su svoja dostignuća predstavili brojni glasnici ideja Novog doba.

Teozofsko društvo je nastalo u 19. stoljeću iz početnih teozofskih ideala obojenih spiritistički. U sastavu teozofskog društva izrasle su tijekom vremena i neke posebne organizacije. Jedna od najznačajnijih, ujedno i “religiozno tijelo” teozofije jest “Slobodna katolička crkva” što ju je 1916. godine u Londonu utemeljio teozof i biskup C. W. Leadbeater. Teozofsko društvo Jugoslavije sa sjedištem u Zagrebu osnovano je 17. 1. 1924.

Antropozofsko društvo: osnovao je okultist, prorok i mistik dr. Rudolf Steiner (1861-1925) njemačke narodnosti rođen u Hrvatskoj u Donjem Kraljevcu (Međimurje). Pokret se razvio u tri osnovna pravca: 1) religijsko – duhovni: koji predstavlja “posebnu verziju kršćanstva upućenu k ‘nadčulnoj stvarnosti”. Konfesija danas broji 20000 sljedbenika kojih ima i u Hrvatskoj. 2) drugi pravac čini “antropozofska medicina” koja je kasnije ugrađena u sustav alternativne medicine čije obilježje je holističko gledanje na čovjeka u kozmičkom ambijentu. 3) treći vid predstavlja specifičan način obrazovnog sustava koji svoj najistaknutiji izražaj nalazi u “Waldorfskim školama” koje su se institucionalizirale i u Hrvatskoj a oko kojih su se povremeno vodile polemike u javnom tisku. Prvi antropozofski klubovi u Hrvatskoj osnovani su krajem dvadesetih i početkom tridesetih godina. Vodeći lideri bili su bračni par dr. Stanislav i dr. Klara Župić.

VIJESNICI NOVOG DOBA:
Centar Novog Doba (CND) Prvi je u nizu pokreta koji najavljuju nastup Novog doba. Izdaju dvomjesečnik “Otkrivenja”. Cilj je Centra: “Duhovno buđenje čovječanstava, pomaganje u prevođenju u višu dimenziju života… “.

BUDIZAM:
Dharmaloška budistička zajednica predstavlja prvu novoosnovanu budističku zajednicu u Hrvatskoj. Smješteni su u Zagrebu, Prostiješno 4, Markuševac. Održavaju povremena predavanja o mudrosti budizma.

JUDAIZAM:
“Jevrejska zajednica”

GURUI I PROROCI:
Poznati egzotični pokret mladih zvan “Hare Krišna” punim imenom: “Međunarodno društvo za svjesnost Krišne”, ili skraćeno “ISKCON” u Zagrebu je registriran kao “Hindu Vaisnavska zajednica”. Misionari ovog pokreta u Zagrebu su se pojavili oko 1980. godine

“Transcendentalna meditacija” Utemeljitelj Transcendentalne meditacije (TM) i znanosti o stvaralačkoj inteligenciji je hinduistički monah (bhakti) “NJEGOVA SVETOST” – kako ga oslovljavaju njegovi učenici – MAHARISHI MAHESH YOGI. Pokret se na području Zagreba pojavio 1970. godine kada se pojavljuju i prvi učitelji. Nakon naglog uspona i širenja članova TM u godini 1977. počinje osipanje da bi pokret doživio novi procvat s godinom 1980. Na temelju rješenja Ministarstva Pravosuđa i Uprave RH, danas je pokret registriran kao društvena organizacija pod nazivom “Savez za Transcendentalnu meditaciju” sa sjedištem u Čakovcu, Narodne garde 13. Ostali centri su Varaždin, Osijek, Sisak, Rijeka, Pula, Poreč, Zadar, Split, Dubrovnik. Predsjednik Saveza za TM u Hrvatskoj je Jadranko Miklec. U Hrvatskoj je tečaj prošlo više od 15000 osoba.

U postupku je osnivanje institucije na Hrvatskom tlu (Istarska županija) pod nazivom “Maharishijevo međunarodno sveučilište mira” kako bi i “Hrvatska imala međunarodno sveučilište svjetskog mira i bila cijenjena u svijetu kao centar svjetskog mira”. Obrazovni program obuhvaćao bi holistički pristup uz pružanje “potpunog znanja” iz “naravnog zakona”, otvarajući time ogromni potencijal sadržan u fiziologiji svačijeg mozga. Sveučilište bi imalo međunarodni karakter visokog stupnja izobrazbe s kapacitetom od oko 7000 studenata. Za gradnju ovog sveučilišta predviđa se teren površine oko 300 ha.

“Sri Sathya Sai Baba” – Sai Babini sljedbenici u Hrvatskoj registrirani su pod raznim imenima (“društvena organizacija”, “koordinacijski komitet Sai Babinih centara Hrvatske u Zagrebu”). Sljedbenici posebno naglašavaju da je njihovo poslanje služenje i u tom smislu Ljubica Ljubić, predsjednica Sathy Sai centra “Tuškanac” ističe da je deset centara Sathya Sai u Hrvatskoj dobilo status podružnica međunarodne humanitarne organizacije i do 1993. godine su u Hrvatsku i BiH dopremili humanitarnu pomoć vrijednu više od sedam milijuna dolara. Pripadnici Sai Babinog pokreta u Hrvatskoj su mahom katolici (iako ima i drugih) koji ne vide oprečnosti između svojih dvostrukih opredjeljenja.

“Sry Chinmoy centar” – Imaju središte u Gajevoj 20 u Zagrebu. Osnivač pokreta je Sry Chinmoy, guru, slikar, glazbenik, sportaš, rođen je u Bengalu (Indija) 1931 godine. Poznati su i po održavanju “Svjetskih trka mira” koji su u Hrvatskoj viđeni 1991., 1993., 1995. i 1997.

“Ananda Marga” (“Put Blaženstva”) Utemeljitelj pokreta Ananda Marga je Prabhat Sarkar (r. 21. svibnja 1921. u Jamalpuru, sjeverna Indija) koji se prozvao Shri Shrii Anandamurti (Personificirano blaženstvo). Prvi sljedbenici pokreta u Jugoslaviju dolaze drugom polovicom 1970. godine, a registrirani su od 1990. Danas je sjedište Ananda Marga Centar Kupnec, Kupinac 229, Zdenčina.

Bahai
Sljedba je islamske provenijencije. Stvarni centralni lik, osnivač baha’i zajednice jest Mirza Husayan Ali (1817-1892) poznat pod imenom Baha’u’llah.. Prvi pionir Baha’i religije u Hrvatskoj je Mehyar Badii, rođen 1964. u Iranu. U Hrvatsku je došao 1990. gdje je prvi put održao koncert u studentskom centru “Cvjetno”. Neoženjen je i privremeno zaposlen u stožeru UNCRO-a u Zagrebu, a stanuje na Antunovcu 15. Baha’i su službeno evidentirani kao “Baha’i zajednica” a u Zagrebu od 15. rujna 1992. pri MUP-u u Petrinjskoj. Osim u Zagrebu postoje još Baha’i u Sisku, Pazinu, Poreču, Rijeci, Rovinju i Splitu

Scientology
Javnosti se predstavlja kao vjerska organizacija i naziva se “crkvom”. Utemeljitelj i duhovni otac scijentista je američki pisac znanstene fantastike L. Ronn Hubbard (1911-1986.). Cijeli pokret se pretvara u “ideologiju s izrazitim totalitarističkim, čak fašistoidnim, naznakama”.
Iako ova sljedba u Hrvatskoj do danas još nije službeno registrirana njezini utjecaji na duhovnost novoga doba u Hrvatskoj očiti su, kako kod pojedinih nezavisnih pojedinaca, tako i u raznim “psihotroničkim udruženjima” kao i u “Bijeloj gnostičkoj crkvi”. Jedan zagrebački fotograf J. N. koji je navodno pristupio scijentologiji za “Globus” je izjavio: “Scijentologija jest religiozna filozofija, a privukla me svojom jednostavnošću i primjenjivošću u svakidašnjem životu.

“Lotos ljubavi” (sanskr. “Prem Pankaj”)
Predstavlja sektu sljedbenika novijeg pseudoreligioznog pokreta orijentalnog tipa kojeg je osnovao bhagawan Shree Rajneesh, indijski državljanin. Utjecaj Rajneeshovog pokreta na području naše zemlje zabilježen je početkom 80-tih godina kada se u našoj zemlji pojavila jedna brošura o djelovanju ove duhovne zajednice koju je izdala grupa sljedbenika u Zagrebu. Pored Zagreba domaći sljedbenici imali su enklavu u Osijeku.

“Raya-Yoga” Misija božanske svjetlosti (Divine Light Mission)
Osnivač ovog pokreta je guru Maharaj Ji. Pokret se u Hrvatskoj javio oko 1970. godine, kada je u novom naselju Trnsko osnovan i prvi ashram sljedbe u jednom unajmljenom stanu. Istodobno je utemeljeno i “Društvo za Rađa Yogu SFR Jugoslavije”. Pokret i danas djeluje u Zagrebu i Ljubljani, a njegova organizacija, nazvana je “Grupa za rad na sebi” .

Crkva Ujedinjenja velečasnog Moona i “CARP”
Osnovao ju je južnokoreanski protestantski kršćanin Sun Myung Moon. “Prvi misionari ovog proroka stigli su u Beograd, Zagreb i Ljubljanu nekako u drugoj polovici osamdesetih godina. U registru kod Ministarstva pravosuđa i uprave prijavljeni su kao udruženje građana pod nazivom: “Akademsko udruženje za proučavanje principa – CARP” od 6. svibnja 1992. sa sjedištem u Zagrebu, Čazmička 2/XII. Udruženje je preselilo sjedište na Štefanovac 125.. Osim u Zagrebu, djeluju još i u Osijeku i Varaždinu. Članovima se preporuča provesti neko vrijeme u komuni. Dijele svoj propagandni materijal na ulicama i ispred kino dvorana.

Komaja – Društvo za razvoj ljubavi i svijesti
Radi o sljedbi hrvatske provenijencije koju je osnovao “svojedobni teozof i prvi zagrebački guru” Franjo Miličević (prozvan Aba Aziz Makaja). Rođen je 1953. godine u Mostaru u kršćanskom duhovnom miljeu. Kao član međunarodnog Teozofskog društva formirao je vlastitu ložu – teozofski krug Kundalini. ‘Proglas’ Miličevićevog pokreta nalazimo na kraju njegove knjige “Joga ljubavi”: “Mi smo Kristovi, ali bez katoličke i ostalih crkava. Mi smo Krišnini, Buddhini i Muhamedovi, ali bez dogmi njihovih sljedbenika. (…). Mi smo došli na Zemlju da začnemo, rodimo i odgojimo novi narod, ne po krvi, već narod po duhu, narod koji će ljubiti ovaj svijet!” Članovi imaju i vlastitih “deset komajinih zapovjedi” (…) “Komaja je novi unikozmički, spiritualno-filozofski sustav u nastajanju. Istovremeno, komaja je i srce tog sustava, unutrašnji pokretač njegovog nastajanja i rasta. Ona je odgovor, Put i Cilj. Komaja je Istina.” “Sama riječ ‘komaja’ označava najviši oblik ljubavi a “plod je sluhovitog duhovnog opažanja”. Za pristup komaji preduvjet je prihvaćanje slijedećih sedam uvjeta: 1) nenasilje; 2) poštenje u seksu; 3) zabrana “uživanja” alkohola, nikotina i droga, te zabrana jedenja ribe i mesa; 4) vjera u dobro; 5) šutnja; 6) osvješćivanje, ovladavanje, oplemenjivanje i preobražavanje seksa; 7) usklađivanje vlastitih težnji s potrebama čonstva.

Uz dosada navedeno o ovoj sljedbi potrebno je apostrofirati i njezin specifični pristup seksualnosti koji ozbiljno ugrožava instituciju obitelji i podrivava stabilnost braka. Miličević u kršćanstvu vidi sputavanje seksualnih nagona i zato šestu Božju zapovijed zamjenjuje geslom sv. Augustina: “Ljubi i radi što hoćeš”. Stavljajući užitak u središte pojma o ljubavi on kliče: “Mi nećemo Božju ljubav u budućnosti i ‘nevolje tjelesne’ u sadašnjosti! Mi hoćemo sve istinske slasti Zemlje i sve božanske slasti Neba! Sada! Ovdje! Pa i umrijeti ako treba, ali na pravome Putu, a ne bez uma!” “Komaja dopušta sve vrste seksualnih zajednica: monogamne, poligamne… Jedini je uvjet da je zajednica nastala kao iskren i pošten dogovor ljudi koji je čine. Pri spolnom odnosu važno se pridržavati 18 pravila spolnog života.

Sljedbenici život provode u komuni, na zajedničkim putovanjima, ljetovanjima i vikendima. Vjeru u osobnoga Boga nadomješta vjera u dobro: “Da bi netko mogao biti sljedbenik komaje nije potrebno vjerovati u Boga, pa čak niti u postojanje duhovnog svijeta ili zagrobnog života. Zadnja informacija kojom raspolažemo je ta da je Miličević i na Pelješcu kupio teritorij koji se procjenjuje na pola milijuna DEM-a za gradnju nove kuće. Zajednica uz ostale tiskane knjige, izdaje i dvojezični časopis (hrvatsko – njemački) “Komaja”.

“Ananda-Sanga: Kriya Yoga”.

Udruženje “Ananda -Sanga” meditativna grupa Rijeka
(sa sjedištem u Negrijevoj ulici 10 u Rijeci).

“Life Design – Art of Living” – “Umjetnost življenja po vlastitoj volji”
Od 1988. godine podučava ju njezin izumitelj “Duhovni Majstor – Učitelj” Vladimir Ivanov koji uz sve svoje duhovne nauke podučava i hodanju po žeravici.

“Hrvatska udruga umijeća življenja” (“The Art of Living Foundation”)
ima sjedište u Koprivnici (Đure Salaja 25). Osnovao ju je 1986. sa sjedištem u Bangaloreu u Indiji indijski duhovni učitelj Sri Sri Ravi Shankar.

Društvo “Joga u svakodnevnom životu, Zagreb”
imaju sjedište u Zagrebu, Streckov put 9a. Organiziraju tečajeve Joge po sistemu Paramahanse Svamija Mahešvaranande.

ŠKOLE ALTERNATIVE:
Reiki
– alternativna metoda liječenja pomoću usklađivanja sebe s navodnom kozmičkom energijom polaganjem ruku. U Hrvatskoj postaje pravi trend. Vjernici katoličke vjere više puta su u crkvenom tisku pitali smiju li prakticirati ovu metodu liječenja. Odgovori su uglavnom bili negativni. Sve je veći broj spiritualnih učitelja i cijene tečajeva prilično su velike. Reikisti vjerujuju u “iscjeljujuću energiju koja dolazi iz najvišeg i najčišćeg izvora kako bi nam pomogla na putu razvoja svijesti i transformacije”).

“Free Energy Workshop” (“Energizacija plesom, pjesmom i meditacijom”)
Obuhvaća tehnike koje su fluidne, yoga nidru i vizualizaciju. Poučava ih prof. psihologije Sanja Grba.

“Ocean Blaženstva – Ananda Sagara”
Pod ovim imenom nastupa “Ansambl za New Age glazbu”. Čine ga glazbenici Ljerka – Li Žilavec rođena u Zagrebu i Krešo Oreški. Kontakt adresa je Trg Senjskih uskoka 1, Zagreb.

“Dvostruka Duga d. o. o.”
Održavaju razna predavanja, radionice, tečajeve iz područja novih duhovnosti. Održavaju i seminare “Kako započeti razgovor s Inteligencijom prirode”.

“IDRA d. o. o.”
Središte se nalazi na Trgu V. Mačeka 3 u Zagrebu. Nude svoj proizvod pod imenom “KEOPS 2001” – Biopiramida, dvije tisuće puta umanjena Keopsova piramida koja, navodno, na području energija, zračenja, zdravlja daje neslućene rezultate…

“Centar Alexsander d. o. o.” sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 14. Bračni par Vera i Branko Alexander nude tradicionalne metode iscjeljivanja, bioenergiju, kiropraktiku, reiki.

“Pamia Monti d. o. o.”
Centar duhovne snage sa sjedištem u Zagrebu, D. Budaka 1-B/4. Nudi razne usluge: Astrologija, horoskopi, (astro)numerologija, tarot, iscjeljivanje viskom i reikijem, regresoterapija, masaža, akupresura, meditacije. Navodno, ima veliki promet.

“Brahma Kumaris (BKWSU) -World Spiritual Universitiy”
Predstavljaju se kao “Svjetsko duhovno učilište”. Poučavaju Raja yogu, razne vrste meditacija, Gajeva 28, Zagreb.

“Mako Centar”
Novi centar terapeutskih vještina u Novom Zagrebu, Dječji vrtić “Utrine”, Balotin prilaz bb. Program centra je slijedeći: Shiatsu – energetska masaža, masaža ljekovitim uljima, akupunktura, reiki, yoga, radiestezija, Tai Chi Chun, astromedicina.

“LAHOR” Hrvatsko društvo preporoditelja
Prema zadnjem podatku kojim raspolažemo, društvo se u Hrvatskoj predstavilo s 23 kontakt adrese učitelja preporađanja

. “Studio MG Kavita”
Alternativni centar u vlasništvu Kate Tepeš, u Opatiji.

“TRIGON”
nudi usluge “preporađanja” . Vlasnik Nataša Rukavina, Ilica 117a, Zagreb.

“Ragbi-Bingo”
Vlasnik ovog centra preporađanja je Velimir Skledar u Zagrebu.

“HOLIS”
“Holističko transformacijski centar – Alternativna medicina Novo doba”. Nudi usluge kiropraktike, konzultacije holističkog zdravlja, rebirthing hologramsku terapiju.

“Umijeće življenja”
spada u rang tečajeva koje u Zagrebu povremeno održavaju sljedbenici gurua Sri Sri Ravi Shankara.

“Sigma”
“Antistresni program” – Nude pomoć u prevladavanju stresa, napetosti, nesanice, umora, psihosomatskih oboljenja. Ilica 51 u Zagrebu.

“Društvo kreativnog življenja”
sa središtem u Zagrebu, Ilica 68, osposobljava reinkarnacijske terapeute.

“Centar za ozdravljenje promjenom stavova”
bavi se alternativnim pristupima cjelovitom zdravlju, astrologijom… a sjedište mu je u Gajevoj 28, u Zagrebu.

KINESKE TEHNIKE I TERAPIJE:
“I Ching”
Kineska okultna metoda koja svoje korijene ima u religioznoj filozofiji Konfucionizma, Taoizma i kineskoj knjizi proricanja zvanoj “Book of Changes” (Knjiga promjena).

“Centar za terapeutske i borilačke vještine”:
održavaju tečajeve kineskih tehnika …

“Shen Qi”.
Ova kineska metoda koju je, nakon afere u Sloveniji donijela u Zagreb četrdesetogodišnja Kineskinja Aiping Wang izazvala je veliko zanimanje i kontroverzne sudove zbog nerazriješenih smrtnih slučajeva u liječenju ovom metodom. Nastanjena u Šubičevoj 3 ona je za svoja “iscijeliteljska” pjevanja sa Zagrepčanima, prema procjenama novinara “Večernjeg lista” mjesečno zarađivala između 700 000 do 1000 000 kuna. Svoju djelatnost vodila je registriranom pod firmom poduzeća “Wangfu” d. o. o. Ministarstvo zdravstva na čelu s ministrom Hebrangom podnijelo tužbu protiv ove kineskinje.

PSEUDORELIGIOZNI I TERAPEUTSKI POKRETI:
Templari:
Srednjovjekovno bratstvo Templara, osnovano u Jeruzalemu 1118. godine, a ukinuo ih je papa Klement V. god. 1312. U Hrvatskoj su se pojavili već u drugoj polovici 12. st. Ubraja ih se u red tajnih društava. Tragaju za tajnim znanjima i “svetim gralom” u koji je prema predaji pohranjena krv iz probodenog boka Kristova. Sastaju se po privatnim kućama a javna predavanja i predstavljanja prezentiraju kao kulturni događaj.

“Ordo Templi Orientis” – “Red Orijentalnih Templara” (O . T . O.)
O. T. O. je tajni religijski Red. Ono je “tijelo Posvećenika u čijim su rukama koncentrirani mudrost i tajno znanje svih Orijentalnih Redova, i to je prvi od Velikih Redova iz prošlosti koji je prihvatio Zakon Novog Eona koji emanira iz A.’A.’., a koji glasi: Čini što ti volja i to će ti biti sav Zakon, reorganizirajući se u skladu sa tim. (…) Slova O. T. O. također imaju i tajno značenje za posvećenike. Red Orijentalnih Templara je regionalno organiziran u vidu lokalnih grupa koje se nazivaju kampovi, oaze i lože. Iako svaka od tih grupa ima svoje specifične interese i program rada, svim lokalnim grupama zajedničko je svetkovanje Gnostičke Katoličke Mise i Inicijacijski Rituali.”

“Duhovna škola Velikih Misterija ili Božanskih Misterija”
Ima sedam stupnjeva kojima je cilj čovjeka dovesti do “Bogorealizacije pojedinog mikrokozmičkog individuma”. Prije upisa kandidati se moraju podvrći informativnom razgovoru u Vlašićkoj ulici 23 – II kat u dvorištu. Upis u školu plača se 777 $. Prvi stupanj 50 $; Drugi 100 $; Treći 150 $; Četvrti 200 $. Ostali stupnjevi su tajni, ali nakon petog dobiva se stupanj “Kralj Visoke Božanske Magije – Majstor Božanske Mudrosti”; Šesti: “Lord”; Sedmi: “Mladi Bog”.

Udruženje građana “Univerzalni život”
Predstavljaju se kao unutarnja religija, istinska religija svijeta i Kraljevstvo Isusa Krista nazivajući se “Prakršćanima” a na propagandnim letcima pozivaju riječima: “Tražite Isusa Krista? Gdje? Ne u crkvi, molim! Susret svih bogotražitelja. Prakršćani se okupljaju kao prije 2000 godina u praktičnoj kozmičkoj školi života s mnogim temama. Naravno bez konfesije. Naravno bez članstva. Rituali, dogme i ceremonije su nam daleke – Bog nam je blizu. Jeste li slobodni? Ako nas želite posjetiti, oslobodite se; slobodni kao što dođete možete opet otići, jer prakršćani su slobodni kršćani. ” Prakršćanski susreti održavaju se u Zagrebu (Brešćenskoga 4), Rijeci (“Domus” A. Colonello 2), Karlovcu (Ivana Gundulića 8/II) i Splitu (Lučica 4 ).

Veleposlanstvo Kraljevstva Božjeg
Podaci kojima raspolažemo dosta su oskudni. Izgleda da je riječ o najnovijem pokretu Hrvatskog porijekla. Sjedište mu je na Golom Brdu – Velika Gomila 1, Rovinjsko Selo, 52210 Rovinj, “Kraljevina Hrvatska”. Kao veleposlanik potpisuje se Marčelo Brajanović – Ilijah. Čini se da predstavljaju ekstremni ogranak Jehovinih svjedoka (možda je riječ o “Crkvi Božjega Kraljevstva” poznatoj i kao “Malo stado”?) od kojih su se razišli. Boga nazivaju JAHAVAH i navode 12 “Naslova” kroz koje je “Jahavah govorio, govori i govorit će ljudima”. Srdžba Božja je glasilo vremena tjeskobe koja dolazi na svijet.

“Medija T” Izvjesni “doktor” Tadija Šuker “duhovni liječnik”prodaje vodu koju sam blagoslovi uz obećanje da voda ima moć “univerzalne namjene”, rješava sve tegobe. “Vjerujte da je ova božanska ljekovita voda univerzalni lijek, nepokvarljiv za sva vremena!” “Božanski laboratorij (ljekarna) protiv svake tegobe. Dr. Tadija stanuje u ulici Ljiljana 10, Zagreb.

“Intenziv Sunjate”
Tehnika Sunjate ili Božanske Praznine ima cilj uvesti svijest u nove, neslućene dimenzije, otkriti beskonačne prostore istinske čovjekove prirode. “Ji Đing” Održavaju tečajeve savjetovanja i diviniranja po Ji Đingu – drevnoj knjizi koja služi za predviđanje budućnosti, Savjetnica Silvija Škofljanec živi u Brežicama (Slovenija).

“Prorok Ivica Prokić”
Hrvatski prorok (ili srpski Jovica?). Bio je uvjeren da je na jednoj Gori pronašao ljekovita kozmička zračenja. Sakupio je grupu učenika u Hrvatskom Zagorju. Bavio se proročanstvima i drugim okultnim učenjima o čemu je izdao i više knjiga u privatnom izdanju. Nenadano je ubijen za vrijeme svog boravka u inozemstvu.

“Eckankar društvo – Zagreb”
– religija modernog doba, poučava spiritualne vježbe za duševna putovanja kojih je cilj postizanje viših stanja svijesti. Vjeruju u reinkarnaciju.

Prijateljski krug Brune Grõninga
Pokret ima svoje korijene u “iscjeliteljskom” djelovanju Brune Gröninga (1906-1959). Pokret ima oko 400 mjesnih zajednica kao i “Medicinsko-znanstvenu stručnu grupu (MZSG). Moguće je da u Hrvatskoj ima oko 350 članova koji se sastaju na meditacijama na kojima se – po njihovom vjerovanju – pune energijom.

“Lotosova moć d. o. o.” sa sjedištem u Velikoj Gorici.
To je ime ezoterijskog udruženja što ga je osnovao Giovanni Garbin “doktor ezoterike” “svjetski poznati terapeut”, “duhovni iscjelitelj”, “liječnik Novog doba” – kako su ga kvalificirali neki mediji ili on samog sebe. Po stručnoj kvalifikaciji “brodski kapetan” (nema nikakvu medicinsku stručnu izobrazbu). U Zagreb je stigao 1989. Zbog manipuliranja ljudima kao i skukoba sa svojom tajnicom, bio je pod sudskom istragom.

“Ezoterijanski Univerzitet”
Ova vjerska sljedba započela je djelovati u Zagrebu 1931. godine pod nazivom “Loža Krist”. Sljedbenici Ezoterijanskog univerziteta proučavaju sve postojeće religije s ciljem da izgrade kadrove koji bi radili na uklanjanju razlika među postojećim religijama. 1961. se odvojila manja grupa vjernika i osnovala vjersku zajednicu nazvana “Božja crkva svetih”.

“Psihokibernetika Esena”
Spada u grupu ezoteričnih terapeutskih metoda koja se bazira na tajnim znanjima Esena koji su bili “čuvari Vrhovne Mudrosti”.

“Bela gnostička crkva- BGC” – (“Ecclesia Gnostica Alba – EGA”)
“U našoj zemlji pojavila se 1986. a osnovao ju je bivši član Psihotroničnog društva iz Beograda Živorad Mihajlović Slavinski. Zajednica je utemeljena na Osnivačkoj skupštini održanoj 26. 11. 1986 u mjestu Hrplje kraj Sežane u SR Sloveniji, gdje joj je inače sjedište. Naredne 1987. godine (30. lipnja) Zajednica je legalizirala svoju djelatnost registracijom kod Republičke komisije za odnose sa vjerskim zajednicama SR Slovenije.

“(Inegralni) Exkalibur”
Ekskalibur je nastao 1991. g. kao spoj gnostičkih učenja, orijentalne meditativne prakse i ovovremenog pristupa u kojem je vrijeme jedan od odlučujućih elemenata i vrijednosti. Njegov autor, psiholog Ž. M. Slavinski, je od početka ostavio mogućnost njegovog usavršavanja, tako da je nakon nekoliko godina došlo do novih otkrića koja su prozvana “Novi Ekskalibur”, “Ekskalibur 2” i “Integralni Ekskalibur”.

“Mladi poklonici pokojnog pjevača Satana Panonskog”
Ime su dobili po pokojnom pjevaču Satanu Panonskom koji je sav bio izrezan i liječio se desetak godina u Popovači. Mladi Ivanić-grada odlaze subotom u istoimeni disko klub gdje slušaju njegovu glazbu.

Lectorium Rosicrucianum (Rosenkreuzeri)
“Internacionalna Škola Zlatnog Ružinog Križa” je vjerska zajednica iz niza škola misterija koja je u bivšoj Jugoslaviji službeno postojala od 1987. kada je registrirana u Ljubljani, a koja i danas postoji u Zagrebu sa sjedištem u Zlatićevoj ulici. Ubrajaju se u društva koja “većinom rade iza zavjesa javnosti da bi našle ljude koji duboko u sebi osjećaju da osim nama poznatog svijeta mora postojati i još nešto drugo i koji za tim drugim, božanskim čeznu. To se odvija pomoću univerzalnog učenja mudrosti u kojem je neoskrvnjivo sačuvana istina.

Nova Akropola
Svoje korijene ima u teozofiji iz koje je istupila. Njezin osnivač Angel Jorge Livraga (rođ. 1930.) bio je generalni sekretar argentinske Teozofske sekcije iz koje je isključen. Predstavlja se kao “kulturna udruga” (a kao takva je registrirana u Zagrebu na čelu s predsjednikom Andrijom Jončić) koja u javnosti nastupa sa serijom predavanja o drevnim religijama, mitovima, filozofiji i kulturi napose Egipta i Grčke… koje sve želi ujediniti. Novu Akropolu u Hrvatsku je početkom osamdesetih godina k nama donijela Jelena Sikirić.

Nova Arka
Društvo Nova Arka sa sjedištem u Tkalčićevoj 44 u Zgrebu (imaju otvorenu kuću i u shopping centru u Prečkom, II kat) ima posebno razgranatu izdavačku djelatnost. Tiskaju razne vrste magijske, okultne i ezoterijske literature, napose djela Aleister Crowleya. Propagiraju alternativnu medicinu i New Age duhovnosti, kao radiesteziju, bioenergiju, astrologiju….

“Dark pokret” i “Crna ruža”
Ubrajaju se u grupu destruktivnih pokreta “kontrakulturnog fenomena marginalne naravi”. Pripadnici su mu mladi između 14 i 25 godina. Može ih se okarakterizirati kao “novo poganstvo” koje se javlja kao reakcija na “neplodnu ništavost ljudskih i civilizacijskih izazova samog društva i kulture.” Ta reakcija se manifestira u vidu pobune i nemirenja s vlastitom bezperspektivnošću, koja smjera prema apsolutnom egzistencijalnom pesimizmu i misticizmu. Pokreti se dovode u vezu s drugim mističnim i tajnim pokretima koji propagiraju kult smrti, tajnim alkemijskim mističnim bratstvima kao što je O. T. O (Ordo Templi Orientis), satanizam, alternativna vjerovanja i sekte kod kojih “suicid predstavlja formu i put mističnog iskustva” ili “put u slobodu”. Počevši od 1988. godine, zabilježeno je 15-tak slučajeva mističnih samoubojstava u ovom pokretu. Istraga je pokazala da je pokret u uskoj vezi s djelovanjem pojedinih osoba za koje je utvrđeno da su poklonici “satanističkog kulta” koji zagovaraju “kult smrti” kao “put u slobodu” te na taj način utječu na navedeni oblik samodestrukcije među mladim darkerima. Pojedini poklonici ovog destruktivnog kulta odlazili su u kolektivne posjete grobljima, gdje su na grobovima osoba koje su izvršile samoubojstva, a pripadale su istim skupinama, održavali određene rituale i seanse.

Masonerija u Hrvatskoj “Drevna i Prihvaćena Masonerija”
Prva masonska loža u Hrvatskoj utemeljena je 1759. godine u Glini. Utemeljili su je časnici iz sedmogodišnjeg rata (1759-1763). Slobodni zidari u Hrvatskoj djeluju posve legalno i registrirani su kao udruženje građana pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske. “Slobodno zidarstvo u Hrvatsku, otkako je postala samostalna i neovisna država, došlo je iz Austrije”. Proces osnivanja započeo je 1992. godine. “Sada od austrijske Velike lože očekujemo da procjeni našu zrelost, da nas prizna i uvede kao veliku ložu i da od Velike lože Engleske zatraži međunarodno priznavanje regularnosti”.

Feđa Aron Bučić 
Ima svoju skrivenu školu okultizma i magije, kao i svoje učenike. Brzo se probio do mnogih u političkom i poslovnom svijetu kod nas. U javnosti se promovira izradom nakita, posebno (gle čuda) katoličkih krunica i davanjem svojih privatnih konzultacija u kojima koristi svoje magijske sposobnosti. Vrlo spretan u zavođenju ljudi da rade ono što on želi. Kanalizira duhove.

Andrija Šiljeg
Bioenergičar, Vid

Travar Šarić   
Veliki mostarski mag, jedan on najvaćih okultista na Balkanu s velikim brojem naivnih pacijenata. Kanalizira demone i njima se služi u svojim nadnaravnim spoznajama. Stručnjak je za sve bolesti, od psihosomatskih do dermatoloških problema. Neki ga drže za pobožnog čovjeka, a ljudi ga najčešće opisuju kao “čovjeka koji ima neke posebne moći”. Na istočnoj strani Mostara od pobožnih muslimana zvan i kao „belaj hodža“. Magijske čine vrši nad ljudima, a još češće nad travama i medom koje kasnije prodaje ili daruje pacijentima. Njegova klijantela ima velike demonološke reakcije na molitvu.

BIOENERGIJA ČAPLJINA-SPLIT
Sanja Krčar i mama Anđa

FATMA NUR DŽENET
Ovu “najpoznatiju svjetsku vidovnjakinju i duhovnu iscjeliteljicu izdvajamo zbog njezine medijske eksponiranosti. Civilnim imenom Inka Honić zaposlena je kao tajnica u Saboru Republike Hrvatske. Radi u Zastupničkom informatičkom centru. U slobodno vrijeme bavi se magijom, vrši egzorcizme, skida čini crne magije, zaštićuje bijelom, posebno je stručna na području marokanske i dr. oblika magije. njezini klijenti su i “visoki dužnosnici stranih veleposlanstava u Zagrebu…, te mnogi hrvatski političari, članovi Vlade i Sabora”. Ordinira u Trsatskoj ulici br. 5.

“Occulta shop”
Novootvoreni dućan okultnih, magijskih i vještičjih rekvizita, literature i usluga. Vodi ga Vesna Pavković.