Vlada kao okupatorska sila

SARS-CoV-2, poput ostalih respiratornih virusa, živi u ljudskom okruženju. Ne živi u prirodnom okruženju – u jezerima, drveću, planinama itd.

Maske u eri COVID-a-19: zdravstvena hipoteza

Sažetak Mnoge zemlje svijeta koriste se medicinskim i nemedicinskim maskama kao nefarmaceutskom intervencijom za smanjenje prenošenja i infektivnosti koronavirusa (COVID-19).