Don Luka Klarica košarkaški je balun zamijenio kaležom, pričali smo s njim nakon mlade mise u Sinju: ‘Reka bi da sam bio kršćanski poganin u mladosti. Presudan trenutak bio je prilikom jedne molitve…‘

Don Luka Klarica reka je mladu misu u rodnome Sinju u subotu. U nedilju je, na poziv župnika, drža župnu misu prid