Zašto je Natanael povjerovao Isusu nakon što je mu je rekao da ga je vidio pod smokvom?

Posted by

Donosimo izvještaj prvog susreta Isusa i učenika Natanaela prema objavama katoličke mističarke Anne Katharine Emerich prema knjizi ‘Siromašan život Gospodina našega Isusa Krista.

Početak Isusova javnog naučavanja – put u Hebron

Isus je išao iz Kafarnauma preko Nazareta u Hebron. Prolazio je kroz neopisivo lijepi kraj oko Genezaretskog jezera i kraj termi u Emaus. One su se nalazile oko sat vremena od Magdale u smjeru Tiberijade, na obronku jedne gore. Na livadama je bila visoka gusta trava, a na obronku su se nalazile kuće i šatori između redova stabala smokava, datulja i naranči. Tik uz cestu bijaše neka vrsta pučke veselice. Muškarci i žene u odvojenim skupinama sudjelovahu u natjecanju za voće. Ovdje ugleda Isus Natanaela, koga zvahu i Hazed, kako stoji s muškarcima pod jednom smokvom. Kad Natanael, obuzet borbom protiv osjetilnih iskušenja, ipak baci pogled na igre žena, Isus ga prolazeći opominjuće pogleda. Iako nije poznavao Isusa, na to Natanael osjeti duboko ganuće od tog pogleda, te pomisli: taj čovjek je pronicav. Osjeti kao da postaje drugi čovjek. Osjećao se pogođenim, povuče se u sebe, pobjedi svoj iskušenje i postade otada mnogo stroži prema sebi. Mislim da sam to vidjela i Neftala, zvanog Bartolomej, i da i njega Isus ganu svojim pogledom.