Dan kada je svijet stao zajedno

Dan kada je svijet stao zajedno. Dokumentarni film koji prikazuje ljude diljem svijeta koji na svim kontinentima istovremeno pružaju otpor vlastima

Vlada kao okupatorska sila

SARS-CoV-2, poput ostalih respiratornih virusa, živi u ljudskom okruženju. Ne živi u prirodnom okruženju – u jezerima, drveću, planinama itd.

Maske u eri COVID-a-19: zdravstvena hipoteza

Sažetak Mnoge zemlje svijeta koriste se medicinskim i nemedicinskim maskama kao nefarmaceutskom intervencijom za smanjenje prenošenja i infektivnosti koronavirusa (COVID-19).