Duh Sveti danas

Što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu… I ja ću moliti Oca i