KRŠTENJE U DUHU

Po mojem mišljenju značajan rast Karizmatske obnove u Katoličkoj crkvi može se protumačiti jedino u odnosu na iskustvo koje je