Njemačka savezna vlada želi prisiliti liječnike da čine pobačaje

Posted by

Jedan je vladin dužnosnik objasnio: „Liječnici koji su voljni raditi pobačaje su prestari, a malo je onih liječnika koji ih žele naslijediti.”

Stuttgart, 8. srpnja 2020. (LifeSiteNews) — Vlada njemačke savezne države Baden-Württemberg razmišlja o tome da prisiljava liječnike da čine pobačaje, uzevši u obzir navodni manjak liječnika koji izvode pobačaje u toj državi. Jedna od mogućih mjera uključuje to da primanje novih zaposlenika u institucijama koje financira vlada bude „ovisno o spremnosti liječnika da izvode pobačaje”.

„Glavni je problem to što moramo natjerati mlade liječnike da izvode pobačaje”, rekla je Bärbl Mielich, članica savezne vlade. „Računamo na to da će im za vrijeme daljega školovanja biti dano do znanja da je to dio njihova posla.”

Prema Mielichovoj, „počinje se primjećivati smjena generacija”. Velik broj liječnika koji izvode pobačaje u Baden-Württembergu stariji su od 60 godina. „Malo ih je koji ih žele naslijediti”, priznala je.

Mielich je izrazila čuđenje zbog činjenice da mnogi liječnici ne žele brutalno ubiti i ukloniti ljudsko biće iz majčine utrobe – „bilo da je to zato što ne razmišljaju o tome i ne vide problem što nema dovoljno liječnika za pobačaje, ili da ne žele to iz osobnih, etičkih razloga”, pita se ona, „ili se boje progona i lošeg imidža. Mnogi od onih koji su to činili i još čine svjedočili su raspravama 80-ih i 90-ih godina, i tako su postupali iz političkh uvjerenja.”

Mielich se zalagala za opoziv paragrafa 218 njemačkog krivičnog zakona, u kojem stoji: „Tko god prekine trudnoću, bit će osuđen na kaznu zatvora ne dulju od tri godine ili na globu. Činovi čiji se učinci dogode prije nego što se dovrši usađivanja zametka ne smatraju se prekidom trudnoće unutar značenja ovog statuta.”

No njemačka vlada već mnogo desetljeća ne provodi taj članak, dodajući da se paragraf 218 ne primjenjuje u slučaju da „trudna žena zatraži prekid trudnoće i pokazivanjem certifikata liječniku dokaže da je bila na savjetovanju barem tri dana prije postupka, i da prekid obavi liječnik te da nije prošlo više od 12 tjedana od začeća.”

Nadalje, pobačaji se ne kažnjavaju  „ako je, uzevši u obzir ženine sadašnje i buduće okolnosti, prekid medicinski nužan kako bi se izbjegla opasnost po život ili opasnost teškog oštećenja tjelesnog ili mentalnog zdravlja trudne žene, i ako se opasnost ne može izbjeći drugim načinom koji bi njoj bilo razumno prihvatiti.” Postoje iznimke i za silovanje i incest.

No za vladu države Baden-Württemberg, koju vode Zelena stranka i podupiru Kršćanski demokrati, potpuno ukidanje paragrafa 218 nije dovoljno.

Cornelia Kaminski, čelnica njemačke pro-life skupine “Aktion Lebensrecht für Alle” (Akcija pravo na život za sve – AlfA) nazvala je vladin plan „vrijednim osude iz više razloga”.

„Prisiliti liječnike da sudjeluju u pobačaju u ikojem obliku duboko proturječi Hipokratovoj zakletvi”, objasnila je.

Hipokratovu zakletvu, iz vremena prije Krista, liječnici su izricali kroz cijelu povijest. U njoj između ostalog stoji: „Neću dati otrov ikome tko to traži od mene, niti ću takvo što predložiti. Slično, neću ženi dati sredstvo da uzrokuje pobačaj.”

Kako je istaknula Cornelia Kaminski iz ALfA-e, „medicinskom postupku uvijek je cilj liječenje bolesti, zaštitu i očuvanje života – a nikada počinjanje ubojstva. Naročito kada je osoba koju se želi ubiti dijete koje se ne može braniti.”

Kaminski je rekla da se broj liječnika koji žele raditi pobačaje stalno smanjuje s dobrim razlogom. „Tko je god ultrazvukom vidio nerođeno dijete u utrobi, tko ga je vidio kako se rita i siše palac, ima problema s time da to dijete samo tako isiše iz utrobe, izreže ga ili mu injektira smrtonosan otrov”, objasnila je.

Prema njoj, prisiljavanje liječnika da čine ikakve postupke moglo biti biti „kriminalno djelo, na primjer, ako se liječnike sili na neetične ili ubilačke činove. Gotovo je groteskno da vlada sad proučava opseg u kojem bi liječnici trebali biti obvezni čini takve činove, a usto, time se krši Europska konvencija o ljudskim pravima, čiji članak 9 izričito jamči slobodu savjesti.”

Dodala je da savezna vlada ne bi trebala pobačaje činiti pristupačnijima, nego bi trebala nuditi „stvarnu pomoć i financijsku potporu mladim majkama i obiteljima, dajući im hrabrosti i perspektivu za život s djetetom”.

 

Prijevod: Ana Naletilić

Izvor