Bivši homoseksualac: zašto je kardinal Sarah u pravu kad kaže da pro-LGBT svećenici „obavljaju posao kneza laži”

Posted by

Kardinal je rekao da „svećenici koji namjerno nastavljaju iznositi dvosmislice o kršćanskom pogledu na homoseksualno ponašanje […] obavljaju posao kneza laži”.

23. lipnja, 2020. (LifeSiteNews) – Kao muškarac kojeg privlači isti spol, a koji prakticira svoju katoličku vjeru, mogu posve jasno izjaviti da je kardinal Robert Sarah, a ne oni poput pro-LGBT isusovca i svećenika Jamesa Martina, u Crkvi najveći borac za ljude koje privlači isti spol.


Tako sam rekao 2017. u Wall Street Journalu:

„Kardinala Saraha njegovi protivnici često opisuju kao neprijatelja LGBT prava, no istina je upravo suprotna. Ljudi koji doživljavaju privlačnost prema istom spolu nemaju većeg zagovornika, većeg pastira, većeg prijatelja od toga čovjeka kod kojeg nema kompromisa s istinom.

Kardinal Sarah ispravno upozorava da ne možemo biti suosjećajniji ili milosrdniji od Isusa.”

A ipak snage unutar Crkve – moćni zapadnjački prelati, slavni svećenici, i oni unutar ogromne birokracije rimske Katoličke Crkve – sve više nastoje normalizirati homoseksualnost, i čak traže da Crkva blagoslovi istospolne veze. Pokazuju da imaju više vjere u modernu sekularnu političku korektnost nego u Isusa Krista, utjelovljenu Riječ Božju.

U svojoj najnovijoj knjizi, Dan je već na izmaku, kardinal Sarah analizira duhovni, moralni i politički kolaps zapadnog svijeta. Posebnu pažnju obraća na to kako Crkva brine za one koji doživljavaju privlačnost prema istom spolu i rodnu disforiju. Ima oštre riječi za svećenike koji se udaljavaju od jasnog nauka Crkve o spolnosti i umjesto toga promiču dvosmislice.

„Mislim da su prve žrtve LGBT ideologije osobe koje doživljavaju homoseksualnu orijentaciju”, piše Sarah. „Militanti te ideologije potiču ih da cijeli svoj identitet svode na svoje seksualno ponašanje.”

„Preklinjem katolike koji su u iskušenju homoseksualnosti da ne daju da ih se zatvori u taj zatvor LGBT ideologije”, moli kardinal. „Vi ste po krštenju Božje dijete! Vaše mjesto je u Crkvi, kao i svim kršćanima. A ako nekad duhovna borba postane preteška, podupirat će vas bratska ljubav.”

Iz iskustva znam da je to istina.

Kardinal Sarah zatim svoju pažnju obraća na svećenike koji pred ljudima koje privlači isti spol zamračuju svjetlo savršene poruke Evanđelja. Tu ne bira riječi.

„Što se tiče svećenika koji namjerno iznose dvosmislice o kršćanskom pogledu na homoseksualno ponašanje govoreći da su, moralno govoreći, svi oblici spolnosti strogo jednaki, ja im kažem da obavljaju posao kneza laži”, tvrdi Sarah.

„Manjka im ljubavi prema osobama koje su u to uključene”, dodaje.

„Čemu takve izjave?” pita se. „Je li to da opravdaju vlastito ponašanje? Je li to zato što traže popularnost? Kako mogu nuditi ideološke priče ljudima koji od nas traže Riječ Božju?”

To su pitanja koja mnogi katolici koje privlači isti spol, a koji žive u čistoći, imaju za takve svećenike.

„Mi nemamo pravo napustiti one koji od nas očekuju da im pokažemo put do svetosti, uključujući i područje spolnosti”, naglašava on.

„Koristiti svoj autoritet kako bi propovijedali ljudsku doktrinu, a ne katoličku vjeru”, piše Sarah, jest ponašanje koje poriče duboku istinu svećeništva i ugrožava spasenje vjernika.

„Kad vjera svećenika oslabi, događa se nešto poput pomrčine: svijet zapada u mračne sjene”, izjavljuje Sarah.

Sarah tvrdi i da su svećenici, redovnici i redovnice koji vjerno žive svoje zavjete i promiču Evanđelje svakog dana „knezu laži nepodnošljivi”, i da „oni čine da svijet drhti”.

„Sotona žestoko mrzi svećenike. Želi ih oskvrnuti, učiniti da padnu, iskvariti ih”, objašnjava. „Zašto? Zato što oni cijelim svojim životom razglašavaju istinu Križa. Svećenici i Bogu posvećene osobe ne mogu svijet ostaviti ravnodušnim. Oni i samim svojim tijelom razglašavaju tu istinu Križa. Oni će za svijet uvijek biti predmet sablazni. Oni su na Kristovu mjestu.”

„Svi vi skriveni i zaboravljeni svećenici, redovnici i redovnice, vi koje društvo ponekad prezire, vi koji ste vjerni obećanjima svoga ređenja, vi činite da sile ovog svijeta drhte! Vi ih podsjećate da se ništa ne može oduprijeti snazi dara vašega života radi istine. Vaša prisutnost nepodnošljiva je knezu tame. Vi niste branitelji neke apstraktne istine ili stranke. Vi ste odlučili trpjeti radi ljubavi prema istini, za Isusa Krista. Bez vas, draga braćo svećenici, i osobe posvećenog života, čovječanstvo bi bilo manje veliko i manje lijepo. Vi ste živa utvrda istine, jer ste pristali ljubiti je sve do Križa.”

 Kardinal Sarah je najstariji afriči prelat u Vatikanu, i služio je kao predstojnik Kongregacije za božansko bogoštovlje od 2014. godine.

Prijevod: Ana Naletilić

Izvor