Je li Gospodin među nama ili nije? (Izl 17,7.)

Posted by

Židovi su mrmljali i pitali se je li ih Gospodin prepustio zlu ili je u njihovoj sredini. Današnji čovjek ima pitanja slična Židovima, a ispravan odgovor na ta pitanja daje jedino Riječ Božja i kršćanska vjera.