“Vjerujem, Gospodine!” (Iv 9,38a)

Posted by

Kada izbacujem Boga iz svoga života, činim zlo sebi, ne volim sebe i neću znati druge voljeti. Ulazim u tamu u kojoj sam svezan zlom silom. Tek primicanje Gospodinu vraća me na svijetlost. Tu Gospodinovoj ljubavi dopuštam da me ozdravi, oslobodi.

fra Dario Galić, Široki Brijeg 22.03.2020.