Zajednica Mlado Sunce prima nove članove

Posted by

Prije 6 godina manja grupa mladih pod vodstvom duhovnika fr. Darija Galića otpočela je jednu lijepu i posebnu priču u Širokom Brijegu. Molitvena zajednica “Mlado Sunce” nastala je u jednoj staroj i trošnoj kući u Mokrom. Tu smo se sastajali, molili i družili jedno vrijeme. Od nekoliko ljudi na početku taj mali potok se polako povećavao do snažne rijeke. Danas je to katolička karizmatska zajednica od 200 ljudi koji pjesmom, molitvom i konkretnim djelovanjem žele donijeti nešto pozitivno svom gradu i ovoj zemlji, a sada pozivaju nove članove da im se pridruže u njihovom djelovanju i duhovnom rastu.
Zajednica je član KKODS-a BIH, a koji je dio međunarodne mreže katoličke kazizmatske obnove u Duhu Svetom – CHARIS u Vatikanu.

Dragi mladi prijatelji, molitvena zajednica vam otvara mogućnost da postanete dio naše zajednice kao njeni pridruženi članovi.

Glavno poslanje vjernika laika u zajednici jest naučiti moliti, evangelizacija, karitativni projekti, slavljenje i zahvala našem Gospodinu Isusu Kristu i njegovoj presvetoj majci Mariji.

Do sada smo pokrenuli i sudjelovali u niz inicijativa od kojih su neke: karitativna briga za potrebite, aktivnosti protiv pobačaja, hodočašća, fertility program, gostovanja, tematske obiteljske tribine…

Za sve nove članove bit će mogućnost pohađanja formacije koja naposlijetku vodi u aktivno članstvo te služenje u nekoj od naših službi.

Svi vi koji želite postati članovi naše zajednice, te biti s nama na zajedničkom putu i djelovanju, prijavite se na ovaj broj mobitela 00387-63-075-745, na mladosunce2017@gmail ili dođite u rujnu na jedan od večernjih susreta četvrtkom u Zavod svete Obitelji na Puringaju u Širokom Brijegu.
Dobro došli!