Tko će se suprotstaviti farmaceutskim korumpiranim kompanijama i vladinim zdravstvenim agencijama ako neće vođe Katoličke Crkve?

Posted by

Dokument iz Uredâ Kongregacije za nauk vjere u vezi moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19 između ostalog poručuje:

I farmaceutske kompanije i vladine zdravstvene agencije zato potičemo da proizvode, odobravaju, distribuiraju i nude etički prihvatljiva cjepiva, koja ne stvaraju probleme sa savjesti kod pružatelja zdravstvene skrbi i kod ljudi koji će se cijepiti.“

Danas je jedno od temeljnih pitanja: koliko Crkva uistinu potiče farmaceutske kompanije i vladine zdravstvene agencije da rade na ponudi proizvoda koja su etički prihvatljiva. Sa preko milijardu članova, Katolička Crkva itekako može utjecati na odluke donesene na ovom području od iznimne važnost. Umjesto toga, iz Svete Stolice ne čujemo ni glasa prosvjeda, iako su brzo dali vjernicima do znanja da je moralno dopušteno primiti cjepivo.

Izgleda da je na laičkim udrugama ostao teret preuzimanja odgovornosti za ovu tešku bitku protiv farmaceutskih tvrtki i svjetskih vlada, kako bi se mijenjala ova praksa, dok se službena hijerarhija Crkve bavi drugim, njima prioritetnijim društvenim pitanjima.

Prenosimo zato otvoreno pismo šest laičkih udruga iz Italije:

Obrana nevinog ljudskog života od začeća do prirodne smrti ne može priznati kompromise ili iznimke. Ili je beskompromisna i cjelovita, ili nije! Ili je lucidna i rigorozno dosljedna, ili nije!
Priznavanje da je ljudsko biće osoba od začeća nadalje i nikad to ne prestaje biti, bez obzira na kliničko, fizičko i psihološko stanje u kojem se može naći do prirodne smrti, nužno podrazumijeva potrebu prepoznavanja kao ubojstva bilo kojeg oduzimanja ljudskog života, bez razlike u pogledu starosti ili stanja žrtve, bilo prenatalne ili postnatalne.
Oduzimanje nevinog ljudskog života nije samo uvijek moralno grešno, već se uvijek mora pravno ukoriti. Kaznena presuda za ubojstvo, bez obzira na prenatalnu ili postnatalnu dob žrtve, zahtijeva pravda, koja je nužna za svaki pravni sustav.
Nijedan pozitivan pravni sustav ne može tvrditi da je legitiman ako razmatra mogućnosti pravnog uklanjanja nevine ljudske osobe. Slično tome, niti jedan pozitivan pravni sustav ne može pretpostaviti legitimitet razmatranjem pravne mogućnosti tretiranja nevinog ljudskog života kao stvari i korištenjem tog života u svrhe istraživanja i / ili proizvodnje (farmaceutske, kozmetičke, prehrambene).
Čini se da je društvo koje ne samo da tolerira, već čak ide toliko daleko da sustavno i uobičajeno upotrebljava stanične linije proistekle iz ubojstava nedužnih prenatalnih ljudskih osoba u najrazličitije svrhe, izgubilo i razum i pravdu, kao i sposobnost etičke prosudbe.
Oni koji brane pravo na život, kako ne bi upali u fatalnu proturječnost, ne mogu a biti nedvosmisleni u potvrđivanju apsolutne moralne i pravne nezakonitosti bilo kojeg oblika dobrovoljnog pobačaja (kirurškog ili kemijsko-farmakološkog), kao i svake proizvodnje i krioprezervacija (zamrzavanja) ljudskih embrija, manipulacija i eksploatacija ljudskih embrija, čedomorstva, eutanazija i potpomognutog samoubojstva. Ali to još uvijek nije dovoljno!
Kako ne bi sebe osudili na nedosljednost i / ili beznačajnost, branitelji ljudskog života dužni su uzeti u obzir činjenicu da je proizvodnja, reifikacija i manipulacija ljudskim embrijima, kao i eksploatacija fetalnih stanica dobivenih iz prenatalne ljudske osobe, danas dio ogromnog i globalnog ekonomskog, tehničkog i industrijskog sustava.
Osuđivanje pobačaja bez osude ogromne tehno-produktivne strukture koja koristi prenatalni ljudski život tretirajući ga kao stvar i instrumentalizirajući je – nije samo  licemjerna – nego i intelektualna i operativna kratkovidnost.
Današnja bitka u obrani ljudskog života mora podrazumijevati i opredjeljenje za borbu protiv onih praksi i struktura koje nevin život razgrađuju do rezervoara biološkog materijala koji se može koristiti u polju eksperimentiranja i proizvodnje.
Ovo je prije svega kulturna bitka. Pitanje je odbacivanja na najjasniji mogući način one kulture požude i ugode koja prenatalno ljudsko biće smatra dostupnim za bilo koju svrhu, čak i za to da postane materijal za potrošnju.
Ovo je zadatak koji se mora izvršiti na svim poljima i na najučinkovitiji mogući način, odnosno prije svega pozivanjem svakog čovjeka da bude spreman:
– odbiti BILO KOJI proizvod (farmaceutski, kozmetički, prehrambeni) koji ima i najmanju vezu sa oduzimanjem nevinog ljudskog života;
– bojkotirati (npr. odbijanjem da budu kupci, dioničari, vlasnici obveznice, itd.) SVE tvrtke koje u svojim proizvodnim ili eksperimentalnim aktivnostima koriste embrionalne i / ili fetalne stanične linije.
U pitanju je djelovanje na pravnoj i zakonodavnoj razini, tako da se svaka upotreba ljudskih embrionalnih i fetalnih stanica koja proizlazi iz oduzimanja nevinog ljudskog života zakonski ukori i kazneno sankcionira, a isto tako da se svaka trgovina ljudskim stanicama odnosno ljudska tkiva dobivena pomoću abortusa zakonski zabrane.
Ovaj apel NIJE protiv lijekova i farmaceutskih proizvoda, već za etičku proizvodnju lijekova i kozmetike. Nikakvo cjepivo, lijek, kozmetika, hrana ne smiju se proizvoditi ili testirati koristeći ljudske embrionalne i / ili fetalne stanične linije izvedene ubojstvom nevine osobe. Svaka uporaba i trgovina ljudskim embrionalnim / fetalnim tkivima i staničnim linijama proizašla iz ubijanja nevinog života moralno je neprihvatljiva i mora biti zakonski isključena.
Za udruge i skupine kojima je u srcu obrana ljudskog života, to znači biti potpuno i dosljedno predani.

 

Iz otvorenog pisma šest talijanskih pro-life udruga upućenog biskupu Athanasius Schneideru u znak zahvale za njegovo zalaganje u medijima glede korištenje cjepiva protiv COVID-a koja su okaljana abortusom.

Izvor