Kardinal Müller promiče lijek za današnju krizu Katoličke Crkve

Posted by

Phoenix, Arizona (churchmilitant.com) – Kardinal  Gerhard Müller počeo je 2020. godinu ističući u propovijedi na svetkovinu Marije, Majke Božje nebeski lijek za bolest modernizma koja trenutno muči Katoličku Crkvu.

„Krizu u Crkvi stvorio je čovjek”, rekao je kardinal Müller u srijedu, 1. siječnja na misi za SLS20, petodnevnu konferenciju u organizaciji FOCUS-a (Udruženje američkih katoličkih studenata).

„Kriza je izbila jer smo se lagodno prilagodili duhu života bez Boga”, objasnio je, i tako smo učinili da se vidljiva Crkva doima svjetovnom.

„Lijek protiv svjetovnosti Crkve je istina Evanđelja, i to počinje življenjem prema vjeri u Sina Božjega koji me je ljubio i predao sebe za mene”, rekao je kardinal.

Najvažnije točke u propovijedi kard. Müllera (cijela propovijed)

„To je temelj za bilo kakvu pravu evangelizaciju, novu evangelizaciju, misiju Crkve i za obnovu Crkve”, dodao je.

Kardinal Müller citirao je ključni podsjetnik za svakog pojedinog vjernika iz božićne propovijedi sv. pape Lava Velikog (440–461), koji je bio Papa u vrijeme kada su se širile razne kršćanske hereze, a sekularni je Rim propadao:

„Kršćanine, upoznaj svoje dostojanstvo i kad si postao dionik Božje naravi, nemoj se          grešnim životom vraćati na prijašnju podlost. Sjeti se koje li si glave i kojeg si tijela ud! Ne  zaboravi da si izbavljen od vlasti tmina i prenesen u divno Božje kraljevstvo. Po sakramentu     krštenja postao si hramom Duha Svetoga. Nemoj toga svoga Gosta istjerati iz svoga srca     zlim djelima i nemoj se ponovno predati u službu vraga.”

Otrov koji paralizira Crkvu jest mišljenje da se trebamo prilagoditi duhu vremena, a ne duhu            Božjem. Tweet

Iako različiti izvori obećavaju sreću, autentična sreća i sloboda dolaze samo ako odgovorimo na Božji poziv, rekao je kardinal Müller: „Bit ćemo sretni i slobodni onda kada, u duhu ljubavi, prihvatimo oblik života na koji je Bog pozvao svakoga od nas osobno – u sakramentu braka, u svećeništvu i celibatu ili pak u redovničkom životu.”

Objasnio je što je u srži krize: „Otrov koji paralizira Crkvu jest mišljenje da se trebamo prilagoditi duhu vremena, a ne duhu Božjem, da trebamo relativizirati Božje zapovijedi i reinterpretirati nauk objavljene vjere.”

Kardinal je rekao da je to mišljenje pogrješno i da se tu radi o zloporabi: „Ljudi koji pokušavaju instrumentalizirati vjeru i Crkvu radi svojih političkih ciljeva ne približavaju se vjeri, vjeri koju oni zapravo zlorabe.”

Neki misle da „Katolička Crkva kaska 200 godina iza današnjega svijeta” i traže „novu religiju svjetskog jedinstva”, izjavio je kardinal Müller. Cijena ulaska u tu „meta-religiju”, objasnio je, jest da se Crkva odrekne svoje pretenzije na istinu.

„Čini se da to nije ništa strašno, budući da relativizam koji je ionako dominantan u našem svijetu odbacuje ideju da mi uopće možemo znati istinu, i sebe predstavlja kao jamca mira između svih pogleda na svijet i svih svjetskih religija”, dodao je sarkastično.

Kardinal je objasnio zašto je meta-religija koja se nameće lažna:

„Nema religije koja je uzvišenija od vjere Crkve u Isusa Krista. Bogu je svako vrijeme upravo sada, jer je Bog u punini vremenâ poslao svoga Sina, rođena od žene. Isusa ne može   nadmašiti nikakvo novo vrijeme jer Božja vječnost obuhvaća sva povijesna doba i život svake osobe.”

Prijevod: Ana Naletilić

Izvor