Hoće li ti ova godina biti na blagoslov ili ne?

Posted by

Sveta Marija Bogorodica 1.1.2020.
Fra Dario Galić

Čovjek na životnom putu može dostići puninu života, ali tek u sjeni našega Gospodina Isusa Krista. Čovjek je stvoren za savršeno i beskonačno, a može lako izgubiti u konačnom i vremenitom. A tu će sam sebe dovesti u muku života jer se okreće protiv Božjega reda u sebi i svojoj duši. Upravo za ispravan i stalan put potrebna nama je snagu od onoga koji je jači od nas, to je sam Bog. Bože Duše Sveti pomozi nam da ovu godinu proživimo Bogu na slavu. Vodi nas i bdij nad nama.