Marijanske duhovne vježbe u centru sv. Ilije Proroka u Masnoj Luci

Duhovne vježbe se održavaju u duhovnom centru sv. Ilije Proroka u Masnoj Luci od 26.-29.8.2021.

Duhovne vježbe vodi o. Miro Ravlić

Prijaviti se možete na:

mob.: 00387 63 075 745

email: [email protected]