Kardinal Müller o Sinodi o sinodalnosti: „Moramo se oduprijeti neprijateljskom preuzimanju Crkve Isusa Krista“

Posted by

Kardinal Gerhard Müller govorio je o papinoj šutnji oko uhićenja kardinala Josepha Zena i Sinode o sinodalnosti, rekavši da je Katolička crkva suočena s neprijateljskim preuzimanjem od strane ljudi koji “misle da je doktrina poput programa političke stranke“ koja se može mijenjati glasovima.

Kardinal Gerhard Müller gostovao je u EWTN-ovoj emisiji The World Over with Raymond Arroyo 6. listopada. Transkript intervjua pronaći ćete u nastavku, uređen radi duljine i jasnoće.

EWTN: Vaša Eminencijo, hvala Vam što ste ovdje. Posljednje dvije godine Crkva je anketirala katolike diljem svijeta, a možemo dodati i nekatolike, o njihovim željama u Crkvi i za Crkvu. Sada su ova nacionalna izvješća biskupskih konferencija poslana u Rim. Na međunarodnoj razini, u prosjeku je jedan do deset posto krštenih katolika stvarno sudjelovalo u tim sinodalnim grupama za raspravu, što je premala reprezentativna skupina. Znače li ova nacionalna istraživanja puno? Odražavaju li oni zapravo ono što katolike najviše brine?

„Mislim da je pristup bio pogrešan… Moramo poslušati Božju riječ. I onda to provesti u praksi…“.

Sažetak ovih izvješća je neobičan i krajnje zabrinjavajući. Vaša Eminencijo, u Engleskoj, Irskoj, Francuskoj i drugim zemljama, brojni “vjernici“ navode potrebu za Crkvom koja je gostoljubivija. Konkretno, sinteza izvještaja identificira probleme LGBTIQ+ zajednice, rastavljenih katolika, uloge žene u Crkvi. Što se tiče LGBTIQ+ zajednice, američko izvješće navodi sljedeće: „Nada u gostoljubivu Crkvu jasno se izrazila željom da se autentično prate LGBTIQ+ osobe u njihovim obiteljima. Kako bismo više bili gostoljubiva Crkva, postoji duboka potreba za stalnim razlučivanjem cijele Crkve o tome kako najbolje pratiti našu LGBTIQ+ braću i sestre”. Što mislite o ovom fokusu na “LGBTIQ+” zajednicu? I kako vidite da Sinoda u razvoju preuzima te brige?

Cilj ove ideologije bio je instrumentalizirati Katoličku crkvu radi promicanja vlastitih ideja. Ali, u stvarnosti, svi su dobrodošli u Crkvu; ali se prvo moraju pokajati za svoje grijehe i promijeniti svoj život prema Božjim zapovijedima. Za nas, ljude, najbolje je slijediti put Isusa Krista i mijenjati svoj život prema njegovim zapovijedima i Evanđelju Isusa Krista.

Čini se da sva ova izvješća teže u smjeru jačeg vodstva i veće prisutnosti žena u donošenju odluka. Australci traže raspravu o ređenju žena i đakona. Sada, nije li ovo pitanje ženskog ređenja riješeno u posljednjih nekoliko pontifikata, uključujući papu Franju?

„…U Crkvi nemamo ništa s političkom moći i samozastupanjem, nego moramo slijediti volju Božju i biti odgovorni za spasenje cijeloga čovječanstva; i moramo surađivati s Božjom voljom. Mi imamo misiju slijediti poslanje Isusa Krista, voditi svakoga prema spasenju, Isusu Kristu, koji je jedini Otkupitelj, a ne raditi  na samoostvarenju i samo iskupljenju. Sve je to izmanipulirano [ove ideje], ideologija, i to nema nikakve veze s Evanđeljem i doktrinom Katoličke crkve“.

Bili ste na čelu Kongregacije za nauk vjere. O čemu razmišljate dok gledate kako se stvara sustav, gdje se čini da je sva ta doktrina spremna za usvajanje?

„Osnova Crkve je Božja riječ kao objava … a ne naša čudna razmišljanja. … Takav sustav vodi prema samo otkrivenju. Ova okupacija Katoličke crkve je neprijateljsko preuzimanje Crkve Isusa Krista. … I ako pogledate samo jednu stranicu, ili pročitate jednu stranicu Evanđelja, vidjet ćete da ovo nema nikakve veze s Isusom Kristom … i [u ovoj agendi] oni misle da je doktrina samo kao programa političke stranke, koji mogu mijenjati prema svojim glasovima“.

Vaša eminencija, kardinal Mario Grech, koji je glavni tajnik Biskupske sinode, razgovarao je s dvjesto američkih katoličkih velikodostojnika prošlog mjeseca u Rimu. Govorio je o “kompliciranim pitanjima” — tako ih je nazvao, kao što su rastavljeni i ponovno vjenčani ljudi koji primaju pričest, blagoslov istospolnih parova — i rekao je sljedeće: „Ovo se ne smije shvatiti jednostavno u smislu doktrine, već u smislu Božjeg trajnog susreta s ljudskim bićima. Čega se Crkva ima bojati ako ove dvije skupine vjernika dobiju priliku izraziti svoj intimni osjećaj duhovne stvarnosti koju doživljavaju? Može li ovo biti prilika za Crkvu, da sluša Duha Svetoga koji govori i kroz njih?”. Koje su Vaše misli, kada to čujete? Zar nije ovo izmjena doktrine s ciljem izmjene iskustva čovječanstva s Bogom?

„To je hermeneutika starog kulturnog protestantizma; i promatrajte modernizma. Jer je tu u centru individualno iskustvo, na istoj razini kao i objektivno otkrivenje Boga. A Bog vam je samo zid na koji možete projicirati svoje vlastite ideje i napraviti određeni populizam u Crkvi; ali i svima ostalima izvan Crkve koji žele uništiti Katoličku Crkvu, i temelje, njima je jako drago zbog ovih izjava. Ali očito je da je to apsolutno protivno katoličkom nauku. Imamo Božju objavu u Isusu Kristu. I definitivno je zatvorena i dovršena u Isusu Kristu… To je posve jasno jer je Isus govorio o nerazrješivosti ženidbe. I kako je moguće da je kardinal Grech inteligentniji od Isusa Krista koristeći svoj autoritet za relativiziranje, za podmetanje Boga?“

Moram reći da sam potresen kada čujem kako to kažete, a upravo ste bili na konzistoriju, o kojem ćemo govoriti za koji trenutak, da vjerujete da se Sinodalni proces … oblikuje u neprijateljsko preuzimanje Crkve, pokušaj uništenja Crkve. Je li to ono što vidite ovdje?

„Ako uspiju, bit će to kraj Katoličke crkve. I moramo im se oduprijeti kao starim hereticima arijanstva. Kad je Arije razmišljao, prema njegovim idejama, što Bog može učiniti, a što Bog ne može? I to je iracionalizam jer čovjekov intelekt odlučuje što je istina, a što pogrešno“.

Sva ova nacionalna izvješća biskupskih konferencija sintetiziraju se u radni dokument, poznat u Rimu kao instrumentum laborious. Ovaj dokument nastavlja se usavršavati, ali će u konačnici biti priručnik za rasprave na Sinodi o sinodalnosti u Rimu. Njega izrađuju vodstvo i savjetodavni odbor Sinode te skupina od otprilike dvadeset takozvanih stručnjaka. To su laici, redovnice, katolički svećenici, nadbiskup. Tko su ti ljudi i zašto su odabrani da sastave ovaj radni dokument? Zašto to ne bi učinila skupina kardinala?

„Oni sanjaju o nekakvoj drugačijoj Crkvi koja nema nikakve veze s katoličkom vjerom… i žele zloupotrijebiti taj proces, za preusmjeravanje Katoličke crkve i to ne samo u drugom smjeru, nego i za uništenje Katoličke crkve… Nitko ne može napraviti apsolutni preokret i promijeniti objavljeni nauk Crkve, ali oni imaju te čudne ideje za nauk jer su to teorije nekih teologa“.

„Apostolski nauk je odraz i očitovanje Božje riječi, tj. Objave. Moramo slušati Božju riječ po pitanju autoriteta Svetoga pisma, apostolske tradicije i Učiteljstva. I svaki je koncil prije ove nadolazeće Sinode rekao kako Otkrivenje, dano jednom zauvijek u Isusu Kristu, nije moguće zamijeniti drugom objavom“.

Što mislite, zašto Papa to dopušta?

„To je teško pitanje. Ali ja to ne mogu razumjeti. Moram to otvoreno reći, jer definicija pape je, a potvrđena je na Prvom vatikanskom saboru i kroz povijest katoličke teologije, da on mora jamčiti istinu Evanđelja i jedinstvo svih biskupa, i u Crkvi, i u objavljenoj istini. I Petar je bio upitan, i svi su apostoli pitali: „Tko je Isus Krist? Je li on prorok ili novi Ilija, ili još jedan religiozan čovjek?” A Petar reče: Ti si Krist, Sin Boga živoga. A u tu ispovijed vjere uključene su i sve ostale istine otajstava katoličke ili kršćanske vjere: Trojstvo, utjelovljenje, milosti i sakramenti. Sve je uključeno u to“.

Vaša Eminencijo, svaki dan slušam protestantske pastore i židovske rabine o načinu na koji oni promatraju važnost Katoličke crkve, jer je ona u središtu. I rekli su da se moramo moliti za Crkvu, da ona stoji, jer ako se Crkva propadne, svi propadamo na neki način. Želim vam nešto pokazati… Ovaj tjedan, službeni Twitter račun Sinode o sinodalnosti objavio je sljedeći twitt na Twitteru računu kardinala Grecha u vezi sa Sinodom i Drugim vatikanskim saborom. Rekao je sljedeće: „Ispravno prihvaćanje koncilske ekleziologije pokreće takve plodonosne procese koji otvaraju scenarije koje čak ni sabor nije mogao zamisliti, a u kojima se očituje djelovanje Duha koji vodi Crkvu“. Kako Vi tumačite ovu izjavu?

„To dolazi od autoriteta kardinala Grecha, njegove vlastite objave za njega samoga. I nije to samo objava, nego je to teorija o takozvanim procesima, koji pobjeđuju Objavu. A znaju svi koji su studirali barem jedan semestar sociologiju da Crkva i autoriteti u Crkvi ne mogu mijenjati Objavu… da netko po intuiciji osnuju novu crkvu i onda koristi sve službe koje govore o Duhu Svetom. Duh Sveti nije onakav kakvim ga zamišljaju protestanti, ili drugi pneumatski pokreti izvan Katoličke crkve… koji zamjenjuju Isusa Krista. Duh Oca i Sina i Duh Sveti je taj koji će nas uvesti u puninu istine, ali jednom zauvijek izrečene, objavljene u Isusu Kristu, i stoga to ne može biti samo poticaj za jedan proces koji nas na kraju vodi protiv Otkrivenje; i, upravo zato imamo jasno Apostolsko vjerovanje. Pitam se zašto se kardinal Grech ovdje predstavlja kao super-autoritet, on nije priznati teolog, nema utjecaj niti važnost u akademskoj zajednici, i kako onda iznosi novu hermeneutiku katoličke vjere samo zato što je tajnik Biskupske sinode, koja nema ovlasti u vezi nauka Crkve; uostalom sve te biskupske sinode i procesi nemaju nikakav autoritet, ni na koji način autoritet Učiteljstva Crkve“.

Želim Vam pokazati nešto od prošlog tjedna. Različite slike su stavljene na Facebook stranicu Sinode o sinodalnosti koje ilustriraju Sinodalni hod. Jedna koja prikazuje svećenicu, zajedno s mladićem u košulji duginih zastava, proširila se svim društvenim mrežama. Ispod ilustracije piše sljedeće: „Mi smo mladi ljudi budućnosti. A budućnost sada pokreće ovu cvjetajuću misiju koja je veća od bilo koga od nas. Želimo biti u savjetodavnim institucijama (odborima) i donositi odluke.” Ova ilustracija je imala žig Biskupske sinode u gornjem kutu. Vaša Eminencijo, kakvo je vaše mišljenje u vezi ove slike i kako se na te slike gleda u Rimu?

„Ovo je želja za preuzimanjem vlasti, moći koja još ne postoji, želja da se bude inteligentniji od samog Boga. To Vam je kao marksistički oblik stvaranja istine prezentiranjem vlastite moći… Oni imaju namjeru zamijeniti svoje vlastite subjektivne ideje stvarnošću, napose otkrivenom stvarnošću Isusa Krista, i put do toga je uništenje Katoličke crkve“.

Je li ovo predstava kao uvod za Treći vatikanski sabor? Je li to ono što oni ovdje pokušavaju, na neki način stvoriti uvjete za Treći vatikanski sabor (koji bi trebao biti kulturno popularan)?

„Da, svakako jest. Vrlo je začuđujuće da je to dopušteno od strane autoriteta, od Vatikana. I ostavlja se dojam da je doista moguće da se Crkva [može promijeniti] … [da su organizatori Sinode] ovlašteni biti slušatelji Duha Svetoga, a Duh Sveti je za njih samo funkcija… To nema nikakve veze s Duhom Svetim, koji se otkriva kao Otac i Sin i Duh Sveti… i to je način potkopavanja katoličke vjere i Katoličke crkve“.

Zasmetalo vas je što na ovom konzistoriju nije bilo govora o kardinalu Josephu Zenu, koji je upravo na suđenju, uhićen pod lažnom optužbom od strane kineskih komunista. Njegovo ime nije spominjano na konzistoriju. Na konzistoriju nije bilo niti molitvene inicijative. Zapravo, papa je rekao, kada je upitan smatra li da je uhićenje kardinala Zena kršenje vjerskih sloboda, sljedeće: „Ne želim Kinu okarakterizirati kao protudemokratsku. Zato što je to složena zemlja sa svojim vlastitim ritmom. Da, istina je da postoje stvari koje nam se ne čine demokratskima. To je istina. Mislim da će kardinal Zen, koji je u poodmaklim godinama, ići na suđenje za nekoliko dana. On govori ono što osjeća; osjeća da tamo postoje ograničenja”. Koja je Vaša reakcija mons. Müller? Zašto je Vatikan tako odlučio?

„Kina nije demokratski sustav jer ne poštuju osnovno ljudsko pravo na život i slobodu. S druga strana, nikome ne treba sto godina proučavanja Kine da razumije Kinu, njihovu kulturu, jer Kinezi su ljudska bića kao i mi. I uvjereni smo da su sva ljudska bića jednaka u dostojanstvu. I svatko je pozvan od Boga, da postane sin i kći Božja… Crkva je svugdje u svijetu univerzalna Crkva. Moramo braniti osnovna ljudska prava i naše apsolutno pravo da propovijedamo Evanđelje svima; i stoga, mislimo da smo svi braća i sestre u Isusu Kristu, a posebno moramo braniti, vlastitu braću i sestre u Kristu, osobito visoke predstavnike Crkve. Kardinal Zen nije samo predstavnik Crkve, nego predstavnik slobode kineskog naroda i dostojanstva čovjeka. … I ne možemo očekivati od ovih političara, iz Pekinga i Moskve ili iz Bruxellesa i Washingtona, oni ne mogu iskupiti svijet [popraviti stvari]; ovi političari su odgovorni za situaciju u kojoj se sada nalazimo … za mogući nuklearni rat. I stoga, naš Otkupitelj, naš pomoćnik je Bog, a ovi političari su odgovorni za kaos u kojem se nalazimo“.

Izvor